Elit Tv yayın ilkeleri

   

  • Elit Tv, İnsan Hakları bildirgesini kendisine temel yayın ilkesi edinerek yayın hayatını sürdürcek ve bu ilkelerden‘de hiçbir zaman taviz vermeyecektir.

   

  • TV yayıncılığında gerçekleri manupüle etmeden, sansürlemeden, çarpıtmadan, abartmadan ve hiçbir baskının etkisi altında kalmadan, özgürce ve bağımsız olarak en kısa zamanda ve edinilebilen gerçek ve objektif bilgileri kamuoyuna iletmektir.
    
  • Yayınlarda hiç kimse ırkı, rengi, cinsiyeti, cinsel kimliğe, cinsel yönelimi, sosyal düzeyi veya özel yaşantısı, özel tercihleri, dini inançları, politik düşünceleri veya fiziki engelleri nedeniyle aşağılanamaz, hor görülemez, kınanamaz ve şahsa karşı kullanılamaz, kullanılmasınada müsaade edilemez.
    
  • Düşünce, vicdan ve ifade özgürlüğünü, yaşam anlayışını sınırlayıcı; dini inançlarını ve duygularını, bireyin yaşam haklarını ve temel dayanaklarını sarsıcı yayın yapılamaz.
    
  • Kişileri, kurum ve kuruluşları, yapıcı eleştiri sınırlarının ötesinde küçük düşüren, aşağılayan veya iftira niteliği taşıyan lakap ve ifadeler kullanılamaz.
    
  • Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenemedikçe hiç kimse “suçlu” ilan edilemez ve edilmesinede müsaade edilemeyecektir.

   

  • Zanlıların, sanıkların ve mahkûmların yakınları, işlenen suçla açıkça ilgili bulunmadıkça ve olayın doğru anlaşılması için gerekli olmadıkça teşhir edilmeyecektir.
    
  • Soruşturması habercilik olanakları içinde bulunan haberler soruşturulmaksızın ve bundan ne sonuç alındığı belirtilmeksizin ve / veya doğruluğundan emin olunmaksızın yayımlanamaz.

   

  • Çocuklarla ilgili suçlarda, zanlı, sanık, mahkûm, tanık, mağdur ya da maktul statüsünde olan 18 yaşından küçüklerin açık isimleri ve fotoğrafları yayımlanmamalı, bu çocuklarla, ebeveynlerinin veya hukuken çocuktan sorumlu olan diğer kişilerin izni olmadıkça röportaj yapılmacaktır.
    
  • Kamu yararı olmadıkça, gizli kamera kullanmak, gizlice ses kaydı yapmak, özel mülke izinsiz girmek gibi, ilgilinin kişilik haklarına saldırı sayılabilecek yöntemlerle haber üretilemez.
    
  • Haberlerin araştırılması, hazırlanması ve yayınlanmasında her zaman doğru, gerçeğe bağlı ve objektif davranılması şarttır. Yayımlanan haberde suçlanan tarafın görüşüne yer verilir. İlgilinin yanıt vermemesi veya kendisine ulaşılamamış olma hali aynı haberde belirtilir. Yayımlanan alıntılarda kişinin anlaşılmaz ya da gülünç duruma düşmesine neden olacak özetleme ve değişiklik yapılmaz. Yayımlanan alıntılarda kaynak ve tarih açık olarak belirtilir.
    
  • Bütün kamuoyu araştırmaları, araştırmayı yapan kurum ve kuruluşun adı, kimin talebi, teşviki, istemi ve finansmanı ile yapıldığı, tarih ve görüşülen kişi sayısı ve araştırma metodu tüm ayrıntıları ile açık olarak belirtilerek yayımlanır.
    
  • Şiddet ve zorbalığı özendirici veya kışkırtıcı, çocukları olumsuz yönde etkileyici, bireyler, topluluklar ve uluslararasında nefret ve düşmanlığı körükleyici yayınlar yapılmayacaktır.

   

  • İntihar olayları hakkında, haber çerçevesini aşan ve okuyucu veya izleyiciyi etki altında bırakacak, özendirici nitelikte ve genişlikte yayın yapılmamalıdır. Olayın ayrıntılarından ve uygulanan yöntemin tarifinden kaçınılmalı, olayı gösteren fotoğraf, resim veya film yayınlanmayacaktır.
    
  • Cinsel dokunulmazlığa, kadın ve çocuk istismarına ilişkin suçlarda, mağdurun açık ismi ve fotoğrafları yayımlanmamalı; kimliğini ortaya çıkaracak yayınlardan kaçınılmalıdır.

   

  • Yanlış yayınlardan kaynaklanan cevap ve tekzip hakkına saygı gösterilip ve gereğinin anında  yapılması. Yayın yanlışlıklarından dolayı hatalar derhal düzeltilmelidir.

   

  • Yayımlanan haber, görüş ve yorumlarda, bir insanın davranışının veya işlediği suçun, haber konusu olayla doğrudan ilgili olmadıkça, onun ırkından, milliyetinden, dinî veya mezhepsel inancından, cinsiyetinden,  cinsel kimliğinden, cinsel yöneliminden, yaşından, fizisel engelinden veya başka bir özelliğinden kaynaklandığını ima eden vurgular yapılmamalıdır.
    
  • Tıp alanında, doğruluğu bilimsel düzeyde kanıtlanmamış yöntem ve ilaçların kullanılmasını teşvik etmeye yönelik reklam ve yayın yapılmayacaktır.

   

  • Habere konu edilen veya edilmesi düşünülen kişi ve kurumlardan, hediye, maddi çıkar veya ayrıcalık kabul edilmeyecektir.

   

  • Haber ajanslarından veya başka medya kuruluşlarından haber veya yayın alarak doğrudan kullandığı veya geliştirdiği haberlerde veya yayınlarda kaynak belirtilecektir.

   

  • Özel yaşamın gizliliği esas alınarak. Çok öncelikli Halkın ve Kamu yararı olmadıkça veya kişinin rızası alınmadıkça özel yaşamın gizliliğini ihlâl eden habercilik veya yayın yapılmayacaktır.

   

   

  © {2021} Elit TV. All Rights Reserved. Designed By Elit